Naučné stezky

1. Naučná stezka „Cesta slovanských bohů“

Plzeň - sever / Kralovicko / Bílov a okolí,       mapa KČT č. 30 – Povodí Střely“ 

 

Hlavní myšlenku, smysl a motivaci realizace NS nelze přiblížit a vystihnout lépe, než slovy duchovního otce naučné stezky, pana Pavla Bulína - starosty Bílova a profesora českého jazyka a dějepisu Střední odborné školy v Plasích:

„Vážení poutníci, zveme vás na putování cestami, po nichž chodili naši dávní předkové. Už dávno je zavál čas a málokdo o nich ví. Cestovali po nich lidé, kteří nám byli velice podobní svým vzhledem, věřím, že i svými touhami a sny. Jejich myšlení však bylo přece jen trochu odlišné od našeho, neboť jejich životní starosti byly jiné. Jiné bylo i jejich náboženství, které tak hodně ovlivňuje vidění světa, říká lidem, jaké je jejich místo v něm, jak mají žít, co je dobré a zlé.

Vydejme se tedy na cestu, kterou kdysi určovali slovanští bohové, dnes již téměř zcela neznámí a zapomenutí, přesto však bohové našich předků. Vydejme se na cestu, která by nám mohla povědět něco i o nás, současných lidech, vysvětlit nám, proč se v některých situacích chováme tak, jak se chováme, vysvětlit i některé naše současné zvyky.“

Okružní naučná stezka „Cesta slovanských bohů“ byla slavnostně otevřena v srdci NS– v Bílově,  za deštivé soboty 29. dubna 2006, stylovým přípitkem staročeskou medovinou.                                                                                                                                                                                              Texty na 17 informačních tabulích byly převzaty z knihy Josefa Růžičky Slovanská mytologie a z knihy Minulost našeho státu v dokumentech. Obrazy bohů jsou volnými představami studentů gymnázia v Plasích, pod odborným vedením paní Marie Janečkové, profesorky výtvarné výchovy. Na realizaci NS se finančně podílel odbor životního prostředí úřadu Plzeňského kraje a obce Bílov, Potvorov a Vysoká Libyně. Značení naučné stezky bylo provedeno vlastními silami a prostředky iniciátora, Klub českých turistů se na značení nepodílel.    

Trasa NS je značená atypickými modrými šipkami ve žlutém poli            

Jednotlivá zastavení na trase – 17 informačních tabulí:

1.Úvodní informace, 2.Mýtus, 3.Svantovít, 4.Perun, 5.Bába, 6.Svarog a Svarožic, 7.Radegast, 8.Živa a Morana, 9.Chors, 10.Lada, 11.Vesna, Vesník, Jaril, 12.Veles, Volos, 13.Tur, 14.Triglav, 15.Větrobohové, 16.Bělobog, 17.Meluzina, Vodník

 

Průběh trasy

Délka trasy: naučná stezka je jednosměrná, dlouhá 20 km, doba pěším vycházkovým tempem je cca 5-6  hodin + přestávky

Nadmořská výška: převýšení asi 80 m

Počet zastavení:  17

Cesta vede po lesních a polních cestách; v úseku mezi Žihlí, Potvorovem a Bílovem po silnici s řídkým provozem. Protože trasa NS má tvar osmičky, lze si v případě nouze, únavy nebo nepřízně počasí cestu zkrátit. Je určena pro cyklisty , pro pěší turisty i jezdce na koních. Start stezky je v obci Vysoká Libyně. Poslední zastavení je v obci Bílov, pouhé 2 km od Vysoké Libyně.
Trasa vede z Vysoké Libyně přes úpatí vrchu Džbán (589 m n.m.) přes rybníčky u Podbořánek, Sluneční stráň v lokalitě Stará Ves, obec Potvorov na Potvorský kopec (546 m n.m.) do Bílova. Trasa je značena žlutými obélníky s modrou šipkou.
Dostupnost: Vysoká Libyně je 8 km SZ od městečka Kralovice (20km JZ od Rakovníka), kde je i vlakové spojení.  Z Kralovic pak autobusový spoj do Vysoké Libyně.

Jak se tam dostat:

Autem, busem: Trasa okružní NS má počátek ve Vysoké Libyni u silnice I. tř. č. 27, kde je  první informační tabule, možnost zaparkování a  autobusová zastávka na trase Plzeň – Kralovice – Jesenice – Most.

Vlakem: Do zastávky Potvorov a dále po modré značce k Odlezelskému jezeru, kde je styčné místo turistické značené trasy a naučné stezky nebo do stanice Žihle a dále cca 3,5 km po silnici ve směru do Potvorova.

Na kole: NS se nalézá na levé straně Mladotického potoka a v Potvorově je v kontaktu s cykloturistickou trasou Baroko I. Občerstvení na trase: restaurace ve Vysoké Libyni, v Bílově a v Potvorově.                      

Možnost ubytování: v obecních apartmánech v Bílově, ubytování v Kralovicích, lékařská služba, policie též v nedalekých Kralovicích.

Zdroj: https://www.bilovukralovic.cz , https://kctplzen.webpark.cz