Tipy na výlet v okolí Potvorova

Odlezelské jezero

Tento evropský unikát se nachází v Žihelské pahorkatině, na Mladotickém potoce, nedaleko obce Odlezly. Je jistě jediným jezerem, u kterého známe přesné datum jeho vzniku. Zrodilo se po velkých deštích ze 27. na 28. května 1872. Sesunula se část západního svahu Potvorovského kopce (546 m n.m.) a přehradila potok. Kopec byl již dříve narušen lámáním pískovce a své vykonal i čerstvý zářez na stavbě železnice z Plzně do Žatce.

Dnes je jezero národní přírodní památkou, která byla vyhlášena 7. března 1975 a celková plocha je 68,3 ha. Samotné jezero má plochu 5,8 ha, je 500 m dlouhé a 70 až 100 m široké. Největší hloubka je okolo 7 m. Hladinu má ve výšce 413 m n.m. Mezi českými jezery se zařadilo na 4. místo, vyloučíme-li jezera vzniklá následkem těžby. Dalším jeho přítokem je Odlezelský potok. Pod hrází jsou na potoce dva menší vodopády. Jezero se dá celé obejít, i když stezka na pravém břehu je schůdná s menším rizikem.